Miestelio centras. Paminklas Vincui Kudirkai. Kudirkos Naumiestis iš aukštai... Kudirkos Naumiestis iš aukštai... Vinco Kudirkos tiltas per Šešupę

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu kudirka
Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Wednesday the 13th. Copyright © Kudirkos Naumiestis 2013-2014.