KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Dariaus ir Girėno g. 30

tel. (8 345) 57 231

 

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis struktūrinį padalinį - Panovių laisvalaikio salę. Centras - Lietuvos kultūros centrų asociacijos ir Lietuvos mėgėjų teatrų asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis veikloje.

Pagrindinis kultūros centro uždavinys – rūpintis vertingiausių vietos kultūros tradicijų gyvybingumu ir tęstinumu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meninę veiklą, propoguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį, rūpintis kultūros formų įvairumu.

Kultūros centras palaiko glaudžius ryšius su seniūnija, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centru „Santaka“, kartu su bendruomene aptariami ir organizuojami svarbiausi seniūnijos kultūriniai renginiai, rašomi projektai.

Kultūros įstaigoje gražiai dirba nemažai choreografinių kolektyvų, aktyviai koncertuoja satyros teatras "Kanapa", poezijos teatras, vokaliniai kolektyvai, o mėgėjų teatras "Savi" 2012 metais atšventė kūrybinės veiklos dešimtmetį. Visi kolektyvai turi paruošę programas, dalyvauja konkursuose, apžiūrose.

Kultūros darbuotojai, organizuodami renginius, parodo daug kūrybinio išmanumo, stengiasi, kad kiekviena šventė būtų išskirtinė, turėtų aukštą meninį lygį ir pritrauktų nemažai žiūrovų.

Laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje "Sausio 13-oji negijanti žaizda" vakare degami laužai, žvakelės, ekrane rodomas dokumentinis filmas apie Sausio 13-osios kruvinuosius įvykius. Susirinkusieji vaišinami arbata, skamba muzika, deklamuojamos eilės.

         Ypač iškilmingai paminima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Varpo aikštėje, prie pakiliai išsirikiavusių šaulių, pasienio užkardos pareigūnų, miestelėnų, gimnazistų, miesto svečių pakeliama Lietuvos valstybinė vėliava, priesaiką duoda jaunieji šauliai. Eitynės su tautinėmis vėliavėlėmis miesto gatvėmis nusitiesia iki Vinco Kudirkos paminklo, kur pagarbos žodžius tautos žadintojui Vincui Kudirkai taria jaunieji kudirkaičiai. Nuo 2004 m. kultūros centre vyksta tradiciniai „Varpo“ apdovanojimai savo kraštui labiausiai nusipelniusiems žmonėms, kurie įteikiami per Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos iškilmes.

Jau kelinti metai iš eilės kultūros centre vyksta rajoninė šokių šventė „Atidarykim vartelius“. Be vietos choreografinių kolektyvų pasikviečiama svečių iš viso regiono.

Rudenį žiūrovai kviečiami į rajoninę verpėjų šventę "Dūzgia rateliai". Jos metu vyksta dirbinių iš vilnos parodos. Jaunimas ir vaikai gali pasimokyti, kaip reikia verpti, kedenti vilnas, vyksta konkursai, viktorinos.

Daug vaikučių ir jų tėvelių dalyvauja mažųjų šventėje "Šitam dideliam būry". Stengiamasi, kad kiekvienas šventės dalyvis būtų užimtas menine, kūrybine veikla, dalyvautų žaidimuose, linksmosiose rungtyse.

           Ypač daug žmonių dalyvauja tradicinėje Joninių šventėje „Buvo naktys švento Jono“. Prie Šešupės ir aikštėje degami laužai, vaidilutės Šešupe plukdo vainikėlius, vyksta liaudiškos muzikos koncertai.

            Kraštiečių šventė "Gimtine, tu mano šventove", kuri vyksta per Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, į Kudirkos Naumiestį pritraukia tūkstančius žmonių. Jos metu koncertuoja vietos meno mėgėjų kolektyvai, garsios šalies grupės, organizuojamos įvairios atrakcijos, rungtys, vyksta mugės, parodos.

Bendrai kūrybinei veiklai seniūnijos žmones suburia po darbų užbaigtuvių organizuojama derliaus šventė.

  Metai užbaigiami tradiciniu visų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų kalėdiniu koncertu „Kad viskas į gera, kad viskas gražu“.

  2014 metų pavasarį buvo baigta Kudirkos Naumiesčio kultūros centro rekonstrukcija. Atsinaujinusioje kultūros įstaigoje sudarytos puikios sąlygos kūrybinei veiklai, įrengta jauki žiūrovų salė, sutvarkyta aikštė.

  Tikimės, kad graži, jauki aplinka pritrauks ne tik daugiau žiūrovų, bet ir paskatins naumiestiečius aktyviau įsitraukti meno mėgėjų veiklą.

Saturday the 24th. Copyright © Kudirkos Naumiestis 2013-2014.